Разсадо-посадъчна машина модел Monodrive avant 3, производител Spapperi Италия

Описание

Полуавтоматична разсадо – посадъчна машина с 12 чаши на въртящ се дистрибутор за разсаждане на разсад с конични, цилиндрични и пирамидални форми. Съставена е от независими елементи , от 1 до 6 реда.