ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОМПИ

Описание

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МОТОПОМПИ И ПОМПИ:

-РАМКИ

-ФЛАНЦИ

-БЪРЗИ ВРЪЗКИ

-ДЪННИ КЛАПАНИ

-СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ

-НАПОРНИ МАРКУЧИ

-ИНЖЕКТОРИ

-ПОМПИ ЗА ОБЕЗВЪДУШАВАНЕ

-МОНОМЕТРИ