ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОК

– Автономно захранване при липсваща електрическа мрежа. Нужен е мощен генератор с по-голям размер резервоар и съответното оразмеряване по отношение на мощността.
-При аварийно спиране на тока с табло за автоматично превключване за избягване на човешка грешка се препоръчва по-малък по размер, може да бъде бензинов с по-малка мощност, като типа е разнообразен(количка, ремарке, основна база, отворен или затворен, шумоизолиран.)