ЦЕНТРАЛНИ ПИВОТИ И ЛИНЕЙНИ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ПИВОТНИ ЦЕНТРАЛНИ СИСТЕМИ И ЛИНИАРНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ,ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОЛЕТА ЗА НАПОЯВАНЕ ДОСТВКА НА ПИВОТНА СИСТЕМА 1 СЕДМИЦА.

РЕШЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА И ТРЪБОПРОЖОДИ- ПВЦ – МЕТАЛНИ ТРЪБИ ЗА НАДЗЕМЕН МОНТАЖ.

МИКРО ПИВОТИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА МАЛКИ ПЛОЩИ ДО 80 ДКА. ПОДХОДЯЩИЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ И,МАТОЧИНА И ДРУГИ КУЛТУРИ